4K12Provincies

4K•12Provincies is een initiatief van Jeugd met een Opdracht voor evangelisatie, discipelschap en diaconaal persuasive speech topics about animals werk in Nederland live chat with call girls èn het stimuleren van wereldzending.

In 2006 is JmeO met dit initiatief een nieuw hoofdstuk begonnen in haar betrokkenheid in Nederland.

Als internationale zendingsorganisatie werken we affordable papers inmiddels 40 jaar in en vanuit Nederland. De laatste jaren zien we een toenemende behoefte van kerken in Nederland voor onze ondersteuning en betrokkenheid. Zo klinkt steeds vaker de vraag om hulp op gebied van evangelisatie. We intermatic whole house surge protector zoeken concreet naar manieren om als organisatie langszij kerken en groepen te komen en helpen vorm en inhoud te geven aan deze zendingstaak van de kerk zowel in Nederland als daarbuiten. Ook zien we de geestelijke en sociale nood in ons land waarin we een ommekeer willen zien komen.

Het 4K•12Provincies plan voorziet in een nieuwe ‘jas’ of ‘wijnzak’ voor het opzetten van nieuwe teams, trainingprogramma’s, evangelisatieactiviteiten,paper raider praktische hulpverstrekking in alle provincies van Nederland. In de provincies worden reeds contacten gelegd met mensen die in het kader van dit project willen meewerken in hun eigen woon/werk/kerk omgeving. Seek right here ssn dob https://prvtzone.ws/forums/enroll-accounts-ssn-dob-paypal-etc.70/ however. In Barendrecht zijn we als een van de eerste regio’s concreet bezig handen en voeten te geven aan deze visie en leren nuttige lessen. Ook worden in verschillende provincies reeds cursussen gegeven in dit kader.

Naast een sterke focus op Nederland zijn we ook overtuigd van de grademypaper verantwoordelijkheid om zendingswerk wereldwijd vanuit ons land en de Kerk te blijven stimuleren. Ook hiervoor is een nieuwe opzet in ontwikkeling waarbij elke provincie wordt aan een land of deel van een land elders in de wereld. Dit hele plan en concept is afgeleid van een nieuwe internationale zendingsaanpak genaamd 4K. (www.4kworldmap.com)

In de afgelopen 4 decennia heeft JmeO in Nederland verschillende teams/locaties gepionierd waarvan sommige ook alweer zijn gestopt. Deze beweging in inherent aan het karakter van de JmeO organisatie.