Over Jeugd met een Opdracht

Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om Jezus persoonlijk aan deze generatie bekend te maken, zoveel mogelijk mensen voor deze taak te mobiliseren, en gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het vervullen van de zendingsopdracht.

 

Jeugd met een Opdracht is wereldwijd al meer dan 50 jaar actief om het evangelie te verspreiden. Evangelisatie, training en hulpverlening zijn de drie voornaamste terreinen van werk. Momenteel zijn zo’n 20.000 fulltime vrijwilligers actief in ruim 175 landen.

In Nederland zijn twee grote teams/locaties gevestigd in Heerde en Amsterdam. Deze website belicht juist de andere teams die in diverse regio’s van ons land actief zijn.

Vanuit de visie en waarden/principes van JmeO zijn kleine teams in de regio’s betrokken bij de uitbreiding van Gods koninkrijk. JmeO gelooft dat de boodschap van God op elk gebied van ons leven en onze maatschappij van toepassing is. Vanuit onze liefde voor God en onze liefde voor mensen willen wij in Nederland mensen bereiken met het evangelie, toerusten voor hun rol in Gods werk en een gelegenheid bieden daadwerkelijk betrokken te zijn bij zendingswerk in Nederland en ook over de landsgrenzen.

Het motto van JmeO, wereldwijd, is ‘God Kennen en Hem Bekend Maken’.