Paradigm Shift

een hedendaagse uiting van 'kerk' die zich vermenigvuldigt

De Bediening

 • Missie

  Het is onze missie om deze relationele expressies echt en relevant te laten zijn voor de samenleving. Dit doen wij door: * de deelnemers te trainen en te coachen in het proces van groei en transformatie; * de verantwoordelijkheid voor groei, transformatie en ontwikkeling bij de deelnemer zelf te laten liggen; * verantwoording te vragen voor gedrag en geloofssysteem [paradigma] van de deelnemer; * mogelijkheden te scheppen waarin de mens zelf zijn of haar denkkader kan toetsen, bijstellen aan dan wel verwisselen voor bijbelse principes; * praktisch onderwijs te geven over de omgang met Gods Woord, waarin Gods plan voor deze wereld te ontdekken is; * de deelnemers bewust te maken van Gods hart voor alle volkeren en wegen aan te bieden hoe zij hen kunnen bereiken met het evangelie.
 • Passie

  Het is onze passie om mensen in lokale groepen te trainen en te coachen in het uitleven van bijbelse principes in navolging van Jezus Christus, Gods Zoon. Een passie die hen in beweging zet om de onbereikte bevolkingsgroepen te gaan bereiken met het goede nieuws.
 • Visie

  Het is onze visie dat mensen zelf initiatieven ontwikkelen tot het vormen van eigentijdse geloofsgroepen, die samenkomen rond en vanuit het verlossingswerk van Jezus Christus, en waarin trainen en coachen van [nieuwe] gelovigen een sleutelrol speelt en waar de onbereikte bevolkingsgroepen alle aandacht krijgen.

Omschrijving

PS logo groot

is een geloofstraining voor groepen tot 16 personen met het doel het vormen van een zelfstandige discipelschapsgemeenschap.

Dit wordt gedaan d.m.v. een training waarin eigen paradigma’s ontdekt en getoetst en of aangepast [shiften] worden aan Gods Woord.

Het is dus geen cursus [theoriegericht] maar een ervaringsgerichte training.

De groepen zijn verspreid over het land en staan open voor nieuwkomers.

Klik hier voor ervaringen van deelnemers.

Paradigm Shift?

 • Wat is een Paradigma

  Het woord PARADIGMA, want dat is de Nederlandse term, komt vanuit de wetenschapsfilofosie. Een paradigma is een bepaald model voor analyse en interpretatie, een specifieke lens waardoor men informatie opneemt en ordent. Het bepaalt welke aannames iemand maakt en welke vragen iemand stelt. Bovendien stelt het zekere grenzen aan de te verwachten oplossingen voor problemen. Ieder mens heeft zijn eigen denkkaders, zijn eigen wereldbeeld, en een paradigma is de algemeen geaccepteerde visie van de overgrote meerderheid. Kort gezegd: Een paradigma is een overkoepelend denkraamwerk.
 • Wat is een Shift

  Belangrijke uitvindingen in de wetenschap zijn gedaan door onderzoekers die afweken van de geijkte paden. Doordat zij vanuit een ander standpunt naar een situatie keken, kregen zij opeens nieuwe inzichten. Daardoor legden zij andere verbanden, die een ingrijpende verandering in hun denkpatroon veroorzaakten. De wetenschapsfilosoof Thomas Kühn gebruikte hiervoor als eerste het begrip 'paradigm shift' in zijn boek: 'The Structure of Scientific Revolutions.' Een Verandering van Paradigma vindt plaats wanneer mensen een paradigma verwerpen en een andere omarmen, waarmee ze totaal andere aannames doen en geheel andere vragen stellen. Een voorbeeld.... Middeleeuwse astronomen werkten met een paradigma van het heelal waarin werd aangenomen dat de zon en de planeten rondom de aarde draaiden. Zelfs de Bijbel schetste het, zo claimden zij. Dit paradigma leidde tot de aannames die zij maakten, de vragen die zij stelden en de informatie waarvan zij dachten dat die relevant was. Het paradigma waarbij de aarde het middelpunt vormde werkte redelijk. Echter, gaandeweg werden er eigenaardige en hardnekkige feiten gevonden, en ze moesten een steeds complexer en ingenieuzer systeem bedenken om die feiten binnen het paradigma te laten passen. Uiteindelijk stelde Copernicus een nieuw, eenvoudiger paradigma voor, waarin de planeten inclusief de aarde, rondom de zon draaien. Dat was een radicaal nieuwe manier van denken, een geheel ander referentiekader waardoor de werkelijkheid totaal anders bekeken moest worden. In het begin verzetten de meeste astronomen zich tegen Copernicus' suggestie. Zij hadden hun carrières geinvesteerd in het oude paradigma. Uiteindelijk, echter, namen zij dit nieuwe idee over. En alle oude astronomische berekeningen, formules en tabellen? Die waren plotsklaps verouderd, en werden afgedankt. Zo gebeurt dat in paradigm shifts....
 • Hoe komt een shift tot stand

  Als wij het hebben over een Paradigm Shift die veel christenen nodig hebben dan hebben wij het over de 'shift' van 'werelds denken en leven' naar 'Koninkrijks denken en leven'. En wel een leven van christenen waarin zij de wereld laten zien dat zij burgers zijn van een ander koninkrijk, het Koninkrijk van Jezus Christus, vanuit en met Zijn [bijbelse] principes. Zo wordt Gods Koninkrijk hier op aarde zichtbaar en zal een ieder weten dat wij Zijn volgelingen zijn.
 • Is een Paradigm Shift nodig?

  Christenen, hebben een Paradigm Shift nodig. Ze hebben een ingrijpende omslag nodig in hun denken over en kijken naar de wereld, de kerk en hun Heer. De verschillen tussen de kerk in het Nieuwe Testament en de hedendaagse, georganiseerde en geïnstitutionaliseerde kerk zijn enorm. De consumptiegerichte, veelal passieve houding van de moderne gelovige lijkt absoluut in niets op de passievolle, toegewijde, vurige levenswijze van de mensen in de vroege kerk.

Kennis maken?

 • Overijssel

  * Balkbrug: maandag 30 mei in Balkbrug; ======================= donderdag 2 juni in Vriezenveen; ======================= woensdag 8 juni in Den Ham; Contactpersoon: Yvonne Nijkamp nijkamp.post@outlook.com / 0546-673338 of 06-42188883 Contactpersoon: Lenny Persoon lennykids3@hotmail.com / 06-11011362
 • Gelderland

  * Epe: altijd welkom, neem even contact op voor waar en wanneer. Contactpersoon: Kees van Bolhuis contact@kombijmij.nl / 06-31681382 ======================= * Wageningen: 23 mei 19:00-22:00 uur Johan Buziaustraat 51 6708 NR Wageningen. - - - - - - - - - - - - Daarnaast altijd welkom, neem even contact op voor waar en wanneer. Contactpersoon: Yvonne Nijkamp nijkamp.post@outlook.com / 0546-673338 of 06-42188883
 • Utrecht

  * Utrecht: altijd welkom, neem even contact op voor waar en wanneer. Contactpersoon: Marjan van der Velde marjanvdvelde@gmail.com / 06-17098590
 • Zuid Holland

  * Rotterdam: woensdag 11 mei in Rotterdam Contactpersoon: Tabitha Mulder tabithamulder@hotmail.com / 06-36186183 ======================= * Lansingerland: dinsdag 17 mei in Bleiswijk Contactpersoon: Els Wilkes els.wilkes@gmail.com / 06-55366816
 • Friesland

  * Leeuwarden: Contactpersoon: Harro en Marjan Medema harroenmarjan@gmail.com/ (06) 22 88 78 38
 • Noord Brabant

  *Sprang-Capelle, Tinus van der Sijdestraat 7 dinsdag 14 juni, 19:30 contact persoon: Ron Hos, ron@box33.nl, 06-54968333

De Paradigm Shift Training

 • Thema's

  Wekelijks samenkomen vraagt toewijding. En dan om de week getraind worden om groei en transformatie te stimuleren zodat het geloof praktisch uitgeleefd wordt in en buiten de groep. Terugkerende thema’s zijn: leven uit de Genade leven vanuit je Potentie de zegen van de Thora [onder]zoeken [be]Vragen toepassen transformatie discipelschap en de Opdracht onbereikte bevolkingsgroepen Kenmerken van deze groepen zijn: Jezus en Zijn zegen centraal en onderlinge liefde.
 • Praktisch

  Elke groep komt elke week bij elkaar en eenmaal in de 2 weken komt er een trainer-coach langs om input te geven. Elke deelnemer heeft een of twee mededeelnemers met wie hij/zij buiten de groep om ook ontmoetingen heeft, de zogenaamde buddies. De trainer-coach geeft huiswerk opdrachten zodat de deelnemer de mogelijkheden krijgt om in specifieke gebieden te groeien. Het maken van het huiswerk is dan ook de verantwoording van de deelnemer. Vrijblijvendheid is geen optie in de groep en daarom worden er een aantal basisregels afgesproken. Deze regels bevatten opdrachten die wij als christenen hebben, zoals het elkaar liefhebben en vergeven, en bevat ook afspraken over hoelaat de bijeenkomsten beginnen en eindigen. De groepsdynamiek van de kleine groep is bepalend voor de dynamiek in de viering. De houding van een leerling is de houding die bij elke volgeling van Jezus Christus past. Vragen, zoeken en kloppen zijn daar bijbelse woorden voor. Vanuit de persoonlijke relatie met Jezus Christus geven wij onszelf aan onze medegelovigen zodat wij samen de eenheid in Christus kunnen ervaren en beleven tot zegen van iedereen. Geloven doe je samen, en niet alleen!
 • Tijdsbeslag

  De kleine groepen die door Paradigm Shift [PS] getraind worden komen wekelijks samen en 5 maal per jaar houden zij gemeenschappelijke vieringen met andere PS-groepen. Eens per 2 weken wordt er getraind. Ook moet er rekening gehouden met tijd voor huiswerk. Dit zal per keer verschillen en ca. 2 uur in beslag nemen.
 • Kosten

  De kosten? Die liggen voor de trainingsavonden zo rond de € 200 p.p.p.j.

Geloofstraining van 3 maal 1 jaar

 • Voor wie

  Voor ieder die het geloof in Christus praktisch wil uitleven of daarin zoekende is en bereid is zichzelf te onderzoeken en Gods Woord als waarheid wil aannemen.
 • Waar en wanneer

  In Balkbrug, Bergschenhoek, Dordrecht, Epe, Wageningen, Rotterdam en Utrecht zijn op dit moment PS groepen actief. En wellicht spoedig in Noord Brabant en Friesland.
 • Wat wij vragen

  De toewijding die de groepsleden maken is ten eerste naar elkaar toe Gods principes uit te leven. Praktisch maken ze ook een toewijding om van september t/m juni elke week samen te komen.

PS BLOG

01
MEI
2016

India, Tamilnadu update

Van 24 t/m 29 april 2015 hebben een aantal mensen waaronder ikzelf een reis gemaakt naar... Lees Verder →
comment : 0
 1. Naam *
  * Vul uw naam in aub
 2. Email *
  * Vul een geldig emailadres in
 3. Bericht *
  * Voer een bericht in