• Assen
  Het regioteam Assen richt zich op het toerusten van Gods volk. Dit doen ze door het verzorgen van seminars en onderwijs te geven over identiteit en discipelschap. Er worden ook zedingsreizen georganiseerd voornamelijk van  Nederland naar Indonesië. In een gemengd team teken we uit naar armen en behoeftigen. Ook ondersteunen we de plaatselijke kerk en gaan we jeugdgroepen langs.

 

 • Twente
  Het regioteam in Twente is gericht op toerusting, training en coaching van geïnteresseerden. Dit doen ze door intensieve training programma’s, onderwijs (in JmeO scholen) en workshops. Ze faciliteren discipelschapsgroepen door het hele land met het doel het lichaam van Christus op te bouwen en te leven in de bestemming die God hen gegeven heeft.

 

 • Alblasserwaard
  Het regioteam in de Alblasserwaard is verbonden aan Impact World Tour. Ze inspireren een extreme generatie door discipelschap, coaching en evangelisatie trainingen. Gelovigen worden toegerust om een verschil uit te maken in hun lokale gemeenschap. Het Impact Breaker team is het evangelisatieteam wat uitreikt met het evangelie door heel Nederland en Europa. Prekend het goede nieuws aan diegene die dit nog nooit gehoord hebben.

 

 • Rijnmond
  Het regioteam in Rijnmond is gefocused op bidden, evangelisatie en discipelschap met tieners.

 

 • Arnhem/Nijmegen
  Het Arnhem/Nijmegen regioteam functioneerd als een bruggenbouwers. Ze geven training en mentoring voor kerken en individuen. Zoekend naar antwoorden op de volgende drie grote vragen leiden hun activiteiten:
  1. Wie zoeken we?
  2. Waar leven we voor?
  3. Hoe zijn we relevant in het uiten van het Koningkrijk van God?

 

 • Ede
  Het regioteam in Ede organiseert cursussen en seminars om christenen te onderwijzen en te leren om God’s stem te verstaan, God’s kracht uit te leven en om te dienen zoals Jezus deed ieder op hun eigen manier.