Jeugd Met Een Opdracht Rijnmond

Client: Jeugd Met Een Opdracht Rijnmond
Skill: missionair werker, zendelinge, takeoff
Wie ben ik?
Wat mensen onder andere over mij zeggen is: stabiel, enthousiast, vrolijk, serieus, levensgenieter. Ik beleef dingen intens en Jezus is mijn passie. Ik houd van nieuwe uitdagingen, verandering en mensen. Ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen en nieuwe culturen te leren kennen: praten met mensen, luisteren naar wat er in hun harten leeft, horen wat ze beweegt in dit leven en eventueel woorden in hun eigen taal leren spreken…Ik houd en geniet gewoon van ‘het leven’.Ik denk dat ik geen ingewikkeld persoontje ben. ‘I just want to live life to the fullest’. Mijn favoriete uitspraak is: ‘Voor God is niets onmogelijk, dus zolang ik God gehoorzaam, is ook voor mij niets onmogelijk!’Zoals ik al zei: mijn hele leven draait rondom één enorm grote PASSIE die ik heb. En dat is God. Ik wil Hem graag nog beter leren kennen en leven vanuit een volledige overgave aan Hem. GOD IS LIEFDE. Niet te vergelijken met onze beperkte liefde. Ik heb iets van Zijn onvoorwaardelijke liefde mogen ervaren en dat heeft mijn hele leven veranderd. Dat gun ik nu iedereen: dat iedereen Gods liefde leert kennen. Dat mensen Hem leren kennen voor wie Hij werkelijk is.
Mijn dromen en verlangens
Door de tekst uit Johannes 15:16 heeft God persoonlijk tot mij gesproken. Deze tekst is daarom ook mijn leidraad geworden. Hier staat: ‘Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen om op weg te gaan en blijvende vrucht te dragen.’

  • Mijn grootste verlangen is om veel vrucht te dragen voor God: mensen (dichter) bij Hem brengen. Alles wat ik doe komt voort uit dit verlangen.
  • Mijn visie is om praktisch gestalte te geven aan wat Jezus in de Bijbel van ons vraagt en om Zijn voorbeeld te volgen in zorg en aandacht voor anderen.
  • Mijn verlangen is dat het werk wat God in mijn woonplaats begonnen is alleen maar uit zal breiden. Daar wil ik mij voor inzetten.
  • Mijn visie is om ex DTS-ers (DTS=discipelschap trainingschool) te ondersteunen, door naar ze te luisteren, ze te motiveren/ uit te dagen en zo mogelijk te begeleiden om daadwerkelijk verschil uit maken daar waar ze zijn geplaatst. (Wonen/ werken).
  • Mijn droom is om te werken met jeugd die nu tussen wal en schip dreigen te raken: om hen bekend te maken met de enorme liefde en genade van Jezus, van God de Vader en de Heilige Geest, zodat er een verandering in hun hart, hun denken en zo in hun leven plaats zal vinden.
  • Mijn visie is om in ons huis o.a. jongeren onderdak en veiligheid te bieden voor zo lang als ze dat nodig hebben. In Mat 18: 1-14 zegt Jezus: “En wie in Mijn naam zo een kind bij zich opneemt, die neemt Mij op”.