Jeugd Met Een Opdracht Twente

Client: Maarten & Ada Bruynes
Skill: training, coach, spreken, onderwijzen

Visie

Leer ‘t, Leef ‘t, Geef ‘t

Mensen aanmoedigen om hun bestemming in het wereldwijde lichaam van Christus te ontdekken en daarin te wandelen zodat alle volken, en met name de onbereikte, bereikt gaan worden. Dit doen wij door discipelschap in de vorm van onderwijs, training en mentorschap.

“Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden zij voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en het lam!’

Openbaring 7: 9-10 [NBV]